Thomas The Tank Engine & Friends

S17E23 - No Snow for Thomas

Thomas refuses to wear his snowplough and leaves it.

Thomas The Tank Engine & Friends
S17E23